Stadgar mm

Våra stadgar

Vårt ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av att föreningar på orten är medlemmar samt med särskild målsättning att ge ortens föreningsliv stöd och att skapa samverkan för tillväxt i föreningsliv och för ortens bästa. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

I vår kalender hittar du aktuella aktiviteter/evenemang.

Klicka på länken eller kopiera in den.


https://www.kalender.se/kalender/aktiviteterevenemang/47917

Medborgarkontoret Ljusne

Nygatan 6, 826 75  Ljusne  |  070-313 66 68

Org. nr: 802508-1665

E-post: info@medborgarkontoretljusne.se

Copyright @ Medborgarkontoret Ljusne All Rights Reserved